Skip to main content

Vooruit in 2021!

Ledenvergadering 24 maart. Een korte terugblik maar vooral… vooruit!

Op 24 maart hielden we een ledenvergadering, waarin we terugkeken op een vliegende start van Cirkelregio de Achterhoek. Ook keken we samen vooruit en maakten we plannen voor 2021. Tussendoor werd er, via break-outrooms, volop genetwerkt. Een digitaal ‘even blijven hangen na de vergadering’ moment, dat goed werd ontvangen en smaakt naar meer! En we sloten af met een presentatie van studenten over hun onderzoek naar de vraag: ‘Kunnen we uit de huidige afvalstromen voor minimaal één stroom een andere toepassing bedenken met een structurele opbrengstwaarde die niet of minder belastend is voor het milieu?’. 

Terugblik 2020

2020 was het jaar waarin:

  • we met 19 partners werkten aan een regio zonder afval zonder uitval
  • in maart de eerste (officiële) bijeenkomst van de Cirkelregio De Achterhoek plaatsvond
  • we elkaar, ondanks de digitale beperkingen, inspireerden in 8 bijeenkomsten met onderwerpen variërend van As a service contracten tot een circulair ambachtscentrum
  • we, mede dankzij onze inzet en die van de betrokken consortia, drie projecten hebben  gestimuleerd: de materialenmarktplaats, de inventarisatie van de gebouwde omgeving (beiden ondergebracht in Stadsmijn Achterhoek) en een inventarisatie reststromen en restcapaciteiten (waaronder de ontwikkeling van materialenpaspoort)
  • diverse studenten onderzoek deden in opdracht van ons/onze partners, zoals het onderzoek naar de behoefte van nieuwe woonvormen in de Achterhoek (denk aan Tiny Houses en Erf delen)
  • partners elkaar vonden om samen circulaire vraagstukken op te lossen en elkaar verder te helpen op het gebied van circulaire ontwikkeling.

Vooruitblik 2021

Er liggen volop nieuwe plannen, die we in één A4 hebben samengevat. We blijven bouwen aan een stevige community met een professionele organisatie, die werkt aan een flink aantal circulaire vraagstukken (van circulair renoveren, het oogsten van scholen en biobased (ver)bouwen tot circulairir financieren en aanbesteden), waarbij we niet alleen elkaar maar vooral ook anderen willen inspireren, onder andere via een circulair inspiratieboek.

Onderzoek studenten HAN voor Stichting Aktief en Buha 

HAN-studenten Sophie Wijnen en Frank Zitzmann, beiden bezig met hun master circulaire economie, verzorgden een presentatie. Zij onderzoeken in opdracht van Stichting Aktief en Buha de vraag: ‘Kunnen we uit de huidige afvalstromen voor minimaal één stroom een andere toepassing bedenken met een structurele opbrengstwaarde die niet of minder belastend is voor het milieu?’. 
Dat doen ze via de design thinking methode. Onderdeel daarvan zijn framing-sessies. Een kleine oefening deden we via vraag: ‘Wat is niet de hoofdstad van Frankrijk?’. Afhankelijk van je frame kan het antwoord variëren van Amsterdam tot wijn… 
Kortom: kijken vanuit verschillende frames is een waardevol onderdeel van de design thinking methode.