Skip to main content

WOCO2WOCO

Woco2Woco: Een Brug naar een Circulaire Toekomst

Woco2Woco, afgeleid van “Woningcorporatie naar Woningcorporatie,” is een project dat de kern raakt van de circulaire uitdaging waarmee Nederland wordt geconfronteerd: tegen 2050 100% circulair worden. In een circulaire samenleving worden grondstoffen hergebruikt en gebruiken we hernieuwbare grondstoffen. Het is een ambitieuze droom die alleen kan worden gerealiseerd als we samenwerken, meedenken en onze aanpak heroverwegen.

De bouwsector, als een belangrijke speler in deze transitie, staat voor aanzienlijke uitdagingen. De huidige werkwijzen binnen de bouwsector leiden tot een schrijnend gebrek aan hergebruik van bouwmaterialen. Een reeks obstakels, zoals onbekendheid met vraag en aanbod, het tijdsintensieve karakter van het gebruik van secundaire materialen, financiële overwegingen en gebrek aan juiste informatie, bemoeilijken deze overgang naar circulariteit.

Een Revolutie Begint bij Woningcorporaties

Woco2Woco begint bij de woningcorporaties, de katalysatoren van verandering. Deze corporaties beheren een enorme hoeveelheid vastgoed en genereren daardoor aanzienlijke hoeveelheden bouw- en sloopafval. Het gemiddelde per jaar? Twee aanhangwagens vol per woning per woningcorporatie. Dit betekent dat er jaarlijks in de Achterhoek een indrukwekkende hoeveelheid bouw- en sloopafval vrijkomt.

Het doel van Woco2Woco is eenvoudig maar krachtig: breng vraag en aanbod van materialen samen die vrijkomen bij bouwactiviteiten. Door samen te werken met partners zoals corporaties, onderhoudsdiensten, oogsters en leveranciers, zetten we stappen richting het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen en creëren we bewustzijn rond de circulaire transitie in de Achterhoek.

Samenwerken voor een Circulaire Toekomst

Woco2Woco in de Achterhoek gaat verder dan grenzen. Het werkt samen met Twentse woningcorporaties en marktpartijen om kennis te delen en gezamenlijk meer impact te maken.

Hoe Gaan We van Start?

Om de visie van Woco2Woco te verwezenlijken, moeten we belangrijke processen uitwerken, zoals het inventariseren van uitkomende materialen in woningen en het in kaart brengen van noodzakelijke materialen in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen. Hierbij speelt een onafhankelijke matchingstool genaamd DuSpot een cruciale rol. Deze tool brengt vraag en aanbod van bouwmaterialen bij elkaar en opent de deur voor inclusieve arbeidsparticipatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deelnemers aan Woco2Woco

Een indrukwekkende lijst van deelnemers, waaronder woningcorporaties, bouwbedrijven, en andere belangrijke spelers in de sector, staat klaar om de circulaire toekomst te omarmen.

Meer Informatie

Wil je deel uitmaken van deze opwindende revolutie in duurzaam bouwen? Neem contact op met Dik Roetert Steenbruggen via info@cirkelregiodeachterhoek.nl of bel hem op 06-20414377 voor meer informatie. Samen kunnen we een circulaire toekomst creëren die niet alleen de Achterhoek, maar de hele wereld zal inspireren.