Skip to main content

Het nieuwe normaal

Cirkelregio de Achterhoek heeft het “Het Nieuwe Normaal” omarmd om de circulaire revolutie in de Achterhoek en ver daarbuiten te stimuleren.

Circulair Nederland in 2050: Een Ambitieuze Missie

Nederland heeft een gedurfde missie gesteld: tegen 2050 moet het 100% circulair zijn. Maar wat betekent dit voor woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten? Hoe hoog moeten we de lat leggen om deze ambitie te verwezenlijken? Om concrete antwoorden op deze vragen te vinden, is het programma “Samen Versnellen; Het Nieuwe Normaal” in het leven geroepen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Cirkelstad. Samen werken zij aan het creëren van een eenduidige en sectorbrede standaard voor circulair bouwen in 2023. En de vraag is, help jij in de Achterhoek mee aan deze missie?

Het Nieuwe Normaal: Een Gemeenschappelijke Taal voor Circulair Bouwen

Met “Het Nieuwe Normaal” creëren we een gemeenschappelijke taal voor circulair bouwen, gebaseerd op praktijkervaring. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met verschillende partijen, door projecten te evalueren en de definitie van circulair bouwen te verfijnen. Dit initiatief richt zich op twee belangrijke doelen:

  1. Het vaststellen van een gedragen norm met haalbare en ambitieuze prestaties op het gebied van circulair bouwen.
  2. Het creëren van een eenduidige taal voor circulair bouwen.

De Vijf Pijlers van Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal, afgekort als HNN, bevat vijf cruciale pijlers: materialen, energie, water, sociaal en management. Deze pijlers sluiten aan op bestaande methoden zoals MPG en BREEAM en stellen minimale normen vast voor circulair bouwen. HNN fungeert als de basislijn voor de bouwsector en biedt tevens inzicht in wat als uitmuntend wordt beschouwd binnen deze pijlers.

Een Compleet Raamwerk voor Circulair Bouwen

Het Nieuwe Normaal omvat drie leidraden:

  • Het Nieuwe Normaal Gebouw
  • Het Nieuwe Normaal Gebied
  • Het Nieuwe Normaal Infra

Deze leidraden vormen de basis voor het meten van prestaties en het evalueren van projecten. Het verzamelen van data is cruciaal om de lat steeds hoger te kunnen leggen en de transitie naar circulariteit te versnellen.

Gebruik in Projectevaluaties en Uitvragen

Projectevaluaties zijn essentieel om de praktijkervaringen te vertalen naar prestatieniveaus. Hoe gaan we om met bouw- en sloopafval, waar komen de materialen vandaan, hoe zit het met de demonteerbaarheid en zijn de materialen geregistreerd in een materialenpaspoort? Het niveau van Het Nieuwe Normaal wordt niet in een ivoren toren vastgesteld, maar komt voort uit de meer dan 100 audits die worden uitgevoerd bij deelnemende partijen.

Op Weg naar een Eenduidige Taal en Nieuwe Standaard

Met Het Nieuwe Normaal werken we gestaag toe naar een eenduidige taal en een nieuwe standaard voor circulair bouwen en gebiedsontwikkeling. Deze gedragen standaard zal haalbare en ambitieuze prestaties in de gebouwde omgeving definiëren en daarmee een duidelijk referentiepunt bieden voor alle betrokkenen.

Totstandkoming en Toekomstvisie

Het Nieuwe Normaal wordt gevoed door projectevaluaties en praktijkervaringen. Wetenschappers van de TU Delft hebben intensief bijgedragen aan de ontwikkeling van meetbare indicatoren en methodologieën. Eind 2023 zal Het Nieuwe Normaal 1.0 worden gelanceerd, met de betrokkenheid van alle partijen die hebben bijgedragen aan dit baanbrekende raamwerk.

Eerste Projectevaluaties in de Achterhoek

Cirkelregio de Achterhoek is al begonnen met de eerste projectevaluaties, waar acht partijen aan hebben deelgenomen. Later dit jaar staat een tweede reeks projectevaluaties gepland, waarmee de circulaire beweging in de Achterhoek verder wordt versterkt.

Meer Informatie en Betrokkenheid

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Het Nieuwe Normaal of wil je deel uitmaken van deze circulaire revolutie? Neem contact op met Dik Roetert Steenbruggen via info@cirkelregiodeachterhoek.nl of bel hem op 06-20414377. Samen kunnen we een duurzame toekomst creëren waarin circulariteit de norm wordt, niet de uitzondering.

Handige links: