Skip to main content

Inventarisatie van reststromen en restcapaciteiten

Op bedrijventerreinen vloeien veel reststromen. Ieder bedrijf heeft te maken met reststromen bij haar bedrijfsactiviteiten. Tot op heden worden deze reststromen veelal gezien als afval, maar de vraag blijft of het daadwerkelijk ook afval is. Daarnaast beschikken bedrijven vaak ook over, bijvoorbeeld, machines die niet voor 100% benut worden, restcapaciteit dus.

Voor de één, een reststroom en voor de ander een grondstof

Doordat de reststromen en restcapaciteiten in kaar worden gebracht kunnen hieruit conclusies worden getrokken. Wat vaak voor de ene organisatie een reststroom is kan voor een andere organisatie, op het zelfde bedrijventerrein, een grondstof zijn. Daarnaast is hetzelfde mogelijk met bijvoorbeeld machines, de ene organisatie kan overcapaciteit hebben terwijl een andere ondercapaciteit heeft. Doordat reststromen en restcapaciteiten in kaart worden gebracht kunnen organisaties elkaar helpen en wordt afval niet meer gezien als afval, maar als grondstof.

OpdrachtgeverCirkelregio De Achterhoek
Locatie bedrijventerreinenWinterswijk en Oost Gelre
ProjectcoördinatorTwan van Vuren
Jaar van uitvoering2019/2020
In samenwerking metHAN, Gemeente Oost Gelre en Winterswijk, IKGL en OWIN