Skip to main content

Inventarisatie van de gebouwde omgeving

De bouwsector is verantwoordelijk voor ca. veertig procent van de CO2 uitstoot. De grootste oorzaak hiervan is het proces van het maken van nieuwe producten. Daarnaast putten we de aarde uit door het lineaire proces telkens opnieuw te starten en dus steeds nieuwe grondstoffen te delven. Om als regio bij te kunnen dragen aan de transitie van een lineaire- naar een circulaire economie dient hergebruik van materialen gestimuleerd te worden. Als (semi-)overheid, kennis-, zorg- en cultuurinstelling en woningcorporaties kan hier in grote getalen aan worden bijgedragen, zij hebben immers veel vastgoed in bezit.

Een gebouw is een grondstoffendepot!

Gebouwen dienen te worden geoogst in plaats van gesloopt te worden. Dat wil zeggen dat bestaande gebouwen geĆÆnventariseerd dienen te worden en alle materialen in beeld gebracht dienen te worden. Naast het in beeld brengen dient alles ook vastgelegd te worden in een materialenpaspoort. Cirkelregio De Achterhoek maakt een start om gebouwen in de Achterhoek te inventariseren en vast te leggen in een database!

OpdrachtgeverCirkelregio De Achterhoek
Locatie inventarisatiesDe Achterhoek
ProjectcoƶrdinatorTwan van Vuren
Jaar van uitvoering2019/2020
In samenwerking met8RHK Ambassadeurs, Rouwmaat, Hibernis, Aktief Groep en WAM&VanDuren