Skip to main content

Circulaire woonvormen

Er is in de Achterhoek een grote vraag naar woonvormen voor huishoudens van 1 a 2 personen, zowel jong als oud (presentatie volgt). Cirkelregio de Achterhoek onderzoekt samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen ‘circulaire woonvormen’. In het onderzoek ligt de focus op een circulaire transformatie van leegstaand vastgoed tot een (nieuwe) woonvorm. Er is namelijk veel leegstaand vastgoed dat niet gebruikt wordt. Een nieuwe invulling van het leegstaand vastgoed kan de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

In alle 8 gemeenten in de Achterhoek vinden gesprekken plaats over potentiële plekken.
Daaruit is één geschikte locatie geselecteerd. Op dit moment worden de randvoorwaarden vanuit de doelgroep, gemeente en overige betrokken partijen in kaart gebracht. Deze randvoorwaarden zijn bepalend voor de keuze van de woonvorm(en). De thematafels binnen de 8RHK worden hierin meegenomen.

De Achterban, Jong Wonen, de provincie Gelderland en de Achterhoekse Wooncoöperatie zijn belangrijke partners in dit project.

Meer weten? Neem contact op met Twan van Vuren.