TBS-kliniek 'Oldenkotte' in Rekken

In nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Berkelland heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade voorgesteld om bij de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken ruimte te bieden aan een unieke ontwikkeling: ‘Het huis van de natuur’.  Op dinsdag 24 september informeerde Alkemade de gemeenteraad van Berkelland en andere direct betrokkenen over deze voorgenomen toekomstige ontwikkeling en zijn advies om dit object terug te geven aan de natuur.

BREEAM gecertificeerd
zorgproject

Het project ’t Hoge Veld is in het voortraject volledig uitgewerkt in een 3D BIM model en is het eerste BREEAM gecertificeerde zorgproject. SZMK Wenste toekomstbestendige huisvesting. Er is gekozen voor hoogwaardige isolatie van de gevel, het dak en de vloer. Op het dak liggen zonnepanelen, die een derde van de elektriciteit opwekken. Het gasgebruik is met negentig procent teruggebracht door gebruik van duurzame verwarming en koeling.

Opdrachtgever Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
Contractvorm Traditioneel (UAV 1989)
Ontwerp TS Architecten
Oppervlakte BVO 4.436 m²
Jaar van uitvoering 2013